bratata
A+ A- A

Logo mediatheque seul02

Médiathèque de Saint-Fons

Espace Abonné

4N1K

Auteur(s)Y?lmaz, Bü?ra (Auteur)Voir l'auteur

Titre(s)4N1K / Bü?ra Y?lmaz.

Editeur(s)Istanbul : Epsilon, 2016.

RésuméPour Yaprak, la vie est bien différente que pour les autres filles de son âge. Elle ne porte pas de robes, elle ne se maquille pas, elle ne se coiffe pas, elle ne bavarde pas avec les copines. Pourtant, elle est heureuse, parce qu'elle a quatre copains: Ali, Gökhan, O?uz et Sinan. Ils ont tous un charactère différent, mais ensemble ils ont une routine bien rodée. Un jour un colis arrive et dedans, il y a une robe élégante avec un message mystérieux. Bar?? est entré dans la vie de Yaprak et il bouleversera tout. Yaprak; küçükken markette annesinden sürpriz yumurta istedi?i için bulgur reyonuna s?k??t?r?l?p çimdiklenenler ilkokul önlü?ünün alt?na e?ofman giyip okula gidenler ye?il silgisini di? izi yapanlar ve k?rm?z? kapakl? tüm dersler kitab?n?n saman sayfalar?n? silerken y?rtanlar kadar s?radan bir k?z çocu?uyken; birlikte büyüdü?ü dört ç?lg?n erkek arkada?? yüzünden akranlar?ndan biraz farkl? bir k?z haline gelmi?tir. Dünyas? on iki y?ll?k dostlar? gamzeli kahraman? Ali tek ideolojisi3P (pizza pijama pislik) üzerine kurulu bir ç?lg?n O?uz sevgilisini kendi vesikal?k resminden bile k?skanan demirli Gökhan ve notlar? toplamda bile 100'e ula?amayan çorap feti?isti tatl? çapk?n Sinan'dan ibarettir. Kalbi dördüyle t?ka basa dolu hayat? onlarla rengârenk oldu?u için a?ka ne inanc? vard?r ne de ihtiyac?... Ama bir gün rutin (!) hayat? do?um gününde gelen bir paket ile tümden de?i?ir. Paketin içinde gizemli bir â??ktan gelen k?z?m?z?n asla giymeyece?i türden gösteri?li bir elbise ve içinde de bir not vard?r.

Langue
Tur
. Tur

Du même auteur
Slide à la main possible dans le tableau
Exemplaires
SupportBib. d'origineSectionLocalisationCoteActuellementDate retour
LivreClochettesAdulteLanguesTUR Ren rayon

L'auteur

Source : Wikipédia
Chargement en coursChargement en cours...

Note (0)

0 votant

Note de la notice : 

Commentaires (0)

Aucun commentaire

Coups de coeur (0)

Aucun coup de coeur